Quiz

Quiz voor de middelbare school

1 / 5

Wat betekent dit bord?

Question Image

2 / 5

Als hier een auto van rechts komt, heeft deze auto dan voorrang?

Question Image

De auto gaat voor! Jij moet stoppen! Dit geen uitrit. Uitritten zijn vaak aangeduid met een extra drempel. Je kunt het ook herkennen aan de stoep. Als deze op de rode lijn door zou lopen, dan zou het wel een uitrit zijn.

3 / 5

Je moet hier rechtdoor, moet je het verkeer van rechts toegang verlenen?

Question Image

Je hebt hier voorrang, want je rijdt op een voorrangsweg. Verkeer van rechts moet voorrang verlenen. Je kunt zulke wegen herkennen aan de haaientanden.

4 / 5

Wat betekent het bord?

Question Image

Wanneer jij je tegenligger voorrang moet geven geldt dit bord! Je kunt dat zien aan de rode cirkel er omheen.

5 / 5

Hoe hoog is de bekeuring als je hier je hand niet uit zou steken?

Question Image

De boete bij het niet uitsteken van je hand bedraagt €35 euro. Het gaat alleen niet om de boete, maar om jouw veiligheid! Steek altijd je hand uit, zodat jouw medeweggebruikers kunnen zien waar je heen gaat.